Home
Home De Tuin Kunstenaars Rondleidingen Publicaties Contact Links

Eva

Omgeven door appelbomen staat ze daar Eva: jong, mooi en onschuldig. Ze kijkt naar de appel in haar hand.

Eva is onlosmakelijk verbonden met het paradijs, de ideale tuin van Eden, die omdat ze zich liet verleiden door de slang moest verlaten. De slang zet haar aan te doen wat niet mocht n.l. eten van de verboden vrucht. Eva deelt de vrucht met Adam. Samen eten ze ervan, samen gaan ze als mensen van alle tijden de grens over tussen goed en kwaad. Dat heeft consequenties. Eva en Adam verliezen hun naakte onschuld. Ze zullen voortaan kleren dragen. Ze worden weggestuurd uit het paradijs om de aarde te bewerken. De tuin van Eden wordt niet omgeploegd, maar blijft in al haar glorie bestaan. Er blijft dus altijd zicht op een tijd waarop de aarde weer paradijs zal zijn.

De naam Eva is afgeleid van het Hebreeuwse woord Chawa, dat leven betekent. Adam- zijn naam komt van Adama, dat 'grond' betekent- koos deze naam voor zijn vrouw: Eva, moeder van alle levenden.