Beeld van verrijzenis

Beeld van de verijzenis in de Bijbelse Tuin in Hoofddorp

In de Bijbel kun je in Mattheus 28 het verhaal van Pasen lezen. De dood is niet het einde. Jezus, is verrezen. Hij heeft de dood overwonnen en leeft.

Deze boodschap, heeft vele kunstenaars geïnspireerd. Ook Karel Gomes. Hij maakte als aanvulling op de veertien kruiswegstaties ‘een verrezen Christus’. Het beeld wordt geflankeerd door afbeeldingen van twee ‘’platgeslagen’’ mensen. Alles hebben zij in het leven meegemaakt, ze zijn letterlijk ’terneergeslagen’, maar Christus als overwinnaar van de dood neemt ze onder Zijn hoede.

Het beeld van de verrezen Christus symboliseert alle emoties: van verslagenheid tot troost, vertrouwen, bescherming en hoop die doet leven.