Franciscus van Assisi met de wolf

Beeld van Franciscus van Assisi in de Bijbelse Tuin in Hoofddorp

Het beeld


De man die zijn armen ten hemel spreidt, straalt bescherming en tegelijkertijd extase uit. Hij jubelt over de totale schepping waarin een plek is voor mens, plant en dier.

Franciscus van Assisi is een heilige uit de 13e eeuw. Hij werd geboren als zoon van een rijke lakenkoopman, maar liet als jongeman de welvaart die hij van huis uit gewend was voor wat die was. Na een confrontatie met zichzelf in gevangenschap- hij verloor zijn vrijheid in een bloedige strijd tussen Assisi en Perugia- verkoos hij een leven in armoede. Hij werd bedelaar en stichtte de kloosterorde der Franciscanen. Zijn volgelingen willen leven als eenvoudige broeders en zusters.

Naast hem staat een wolf uit het stadje Gubbio. Hij zwierf daar rond en was zeer gevaarlijk voor de inwoners. Na een gesprek met Franciscus leefde het dier vredig in het stadje. Het verhaal over deze wolf en vele andere gebeurtenissen rond Franciscus zijn te vinden in het boek: De Fioretti.

Het beeld is gemaakt door Karel Gomes

Audiotour Bijbelse Tuin Hoofddorp

Audiotour

Luister hier naar het verhaal over de vijver, Franciscus en de wolf en Christophorus.

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven.
Amen.

Plattegrond