De worsteling van Jakob

Beel van de worsteling van Jakob in de Bijbelse Tuin in Hoofddorp

Imposant is het beeld van Jakob, de zoon van Isaï. Hij behoort tot de aartsvaders van Israël. Jakob heeft een tweeling broer, Ezau, die net iets ouder is dan hij zelf en dat zit hem dwars. Hij doet er alles aan om als oudste erkend te worden. Zo misbruikt hij Esau’s vermoeidheid, toen hij hem het eerstgeboorterecht ontfutselde. Hij bedroog zijn blinde vader, toen hij zich als eerstgeborene liet zegenen.

Als zijn broer Ezau daar achter komt, wordt die zo boos, dat het leven van Jakob in gevaar komt, hij moet vluchten. Jarenlang leeft hij in ballingschap, maar keert uiteindelijk als een rijk man terug naar het land dat hoort bij de belofte van God: Kanaän.

Voor hij de grensrivier oversteekt, worstelt hij met vele vragen. Durft hij zijn broer Ezau wel onder ogen te komen? Zou zijn oude vader hem willen vergeven?

In het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 32 kun je lezen dat Jakob die nacht op de oever van die grensrivier een raadselachtig persoon ontmoet: de ander. Er volgt een gevecht, een worsteling. In het beeld zien we een momentopname uit dat gevecht.

Tijdens dat gevecht wordt Jakob in zijn heup geraakt. Voortaan zal hij mank lopen. Jakob is getekend voor het leven, maar wordt ook getekend met een nieuwe naam. Jakob, ‘hielelichter’, ‘pootjehaker’, wordt Israël: ‘strijder met God’.

Audiotour Bijbelse Tuin Hoofddorp

Audiotour

Luister hier naar het verhaal van de worsteling van Jakob.