Job

Het beeld Job

Kaal, straatarm, en volkomen onttakeld is deze Job. Er rest hem niets dan de mestvaat. Hoe rampzalig kan een mens zich voelen?

In het Bijbelboek Job kun je de geschiedenis van deze man lezen. Karel Gomes heeft met dit beeld de volkomen onttakeling willen uitbeelden. Een schrijnend schrikbeeld, dat zal leiden tot vragen over rechtvaardigheid. De beeldhouwer dacht bij dit beeld aan de diepe ellende die velen hebben moeten doorstaan in de concentratiekampen uit de 2de wereldoorlog. Velen hebben deze ellende niet overleefd, anderen kwamen gebroken terug.

Maar met de Job uit de Bijbel loopt het uiteindelijk goed af. Daarom staat deze Job ook voor ‘overleven’, zoals het joodse volk dat steeds heeft gedaan. De zin van het lijden blijft onduidelijk, het geloof en het vertrouwen in het goede overwint.

Audiotour Bijbelse Tuin Hoofddorp

Audiotour

Luister hier naar het indrukwekkende verhaal over Job en de inspiratie voor dit beeld van Karel Gomes.

Bijbelvers

Nu sprak Job tot de HEER:
‘Inderdaad, U kunt alles,
voor U is niets onuitvoerbaar.
Hoe durft onze kortzichtigheid uw plan te verdoezelen?
En ik maar spreken zonder iets te weten,
over wondere dingen die ik niet begreep,
en dan nog in de trant van: luister, ik zal spreken, ik stel vragen, probeer eens te antwoorden.
Alleen van horen zeggen kende ik U,
nu heb ik U gezien met eigen ogen.
Alles herroep ik, over alles heb ik spijt,
zittend in stof en as.’

Job 42, 1-6

Plattegrond