Judasboom

De Judasboom in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Op meerdere plaatsen in de Bijbelse tuin staan Judasbomen.
De meest in het oog springend is die in de woestijntuin, waar ook de kruiswegstaties staan.

Voor de naam van de Judasboom zijn meerdere verklaringen die allen te maken hebben met de bijbelfiguur Judas. Volgens een legende zou Judas zich verhangen hebben aan deze boom. De Bijbel spreekt echter niet over een boom. De roodscharlaken bloemen die in het voorjaar op het hout bloeien, zouden het gevolg zijn van het tonen van berouw nadat Judas Christus verraden heeft. Ook wordt wel gezegd dat de boom zich schaamde omdat hij Judas gedragen had.

Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

Matteüs 26, 25