Kruiswegstaties

Kruiswegstaties in de Bijbelse Tuin in Hoofddorp

In de verdiepte tuin, ook wel woestijntuin genoemd staan de kruiswegstaties.

Deze staties vertellen in veertien verschillende taferelen het verhaal van het lijden van Jezus. Vanaf zijn veroordeling door Pilatus tot aan het moment dat hij aan het kruis is gestorven en in het graf wordt gelegd. De taferelen vertellen elk een eigen verhaal. Iedereen die langs deze kruiswegstaties loopt wordt geraakt door de verschillende emoties die uit de beelden spreken. Zoals: gelatenheid, hulpeloosheid, medelijden, wanhoop, verdriet, angst en onzekerheid. De herkenning in de situaties zijn van alle tijden. Zoals wanneer Jezus valt, opstaat en weer doorgaat. Zo ook het huilen om een dierbare die gaat sterven of het zorgen voor een geliefde gestorvene.

Het is zoals in 2004 bij de presentatie van het boek: De Kruisweg achter de kruisweg, gezegd werd: ‘Men hoeft geen kerkelijke betrokkenheid te voelen om de schoonheid van de beelden te waarderen’.

Of zoals kunstenaar Karel Gomes bij de onthulling van deze kruisweg zei: “Ik heb geen woorden aan de beelden toe te voegen. Ze vertellen hun eigen verhaal. En iedereen die ze bekijkt mag ze op zijn eigen manier interpreteren.

Audiotour Bijbelse Tuin Hoofddorp

Audiotour

Luister naar het verhaal over de lijdensweg van Christus, De Kruisweg.