Olijfboom

De olojfbomen in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Een olijfboom brengt vruchten voort die heerlijk zijn om te eten.
De olijfolie doet dienst als brandstof voor lampen en wordt gebruikt als basis voor zalfolie. Zalfolie wordt in de Bijbel op verschillende momenten gebruikt, bijvoorbeeld bij het zalven van koningen en priesters.

Ook in de katholieke kerk gebruikt men zalfolie, waaraan geurende balsem is toegevoegd bij verschillende levensfases, zoals geboorte maar ook bij de ziekenzalving.

De olijfboom is een beeld van zegen. De duif met een olijftak is een beeld voor vrede, sjaloom, van een nieuw begin.

“Hij wachtte nog zeven dagen en liet toen de duif opnieuw los. Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist Noach dat het water op de aarde verder gedaald was.

Genesis 8, 10