Pietà

Pieta in de Bijbelse Tuin in Hoofddorp

Pietà is in de kunst de benaming voor een afbeelding of uitbeelding van de dode Christus vergezeld door Maria of engelen. Het kan een schilderij of een beeld zijn.

Het is niet hetzelfde als een kruisafname of de bewening van Christus, maar het is een meer reflectief onderwerp. De meest voorkomende vorm is die van de dode Christus op schoot bij Maria.

Het onderwerp heeft zich ontwikkeld uit de kruisafname groepen uit de 13e en 14e eeuw in Spanje en in Noord-Europa, waarvandaan het snel naar Italië over werd gebracht. Het probleem was echter dat men in Italië het onderwerp niet kende. Een beroemd voorbeeld hiervan is de piëta van Michelangelo die door een Franse kardinaal in opdracht werd gegeven. De kardinaal beschreef, wetende dat men het niet kende, het onderwerp in het contract.

Een van de essentiële elementen van een Pietà is dat er niet te veel figuren rond de gestorven Christus staan, dit zou het snel veranderen in een bewening van Christus en daarmee het meditatieve karakter verzwakken.

De Pietà in de Bijbelse tuin is gemaakt door Karel Gomes

Audiotour Bijbelse Tuin Hoofddorp

Audiotour

Luister hier naar het verhaal van de Pieta.

Pietàlied: In uw diepe droefenis (ZJ 932)
tekst en muziek: Paul Schollaert
 
In uw diepe droefenis om leegte en gemis,
in uw diepste rouwen blijft gij toch vertrouwen.
Ook al is uw hart doorboord, gij blijft denken aan zijn Woord.
In uw handen, God, leg ik mijn leven,
Mijn lijden, mijn dood, U in hand gegeven.
 
Blijft in uw herinnering hoe Hij aan ’t kruishout hing,
schreeuwend: waarom, Vader, hebt Gij Mij verlaten ?
Toch klinkt sterker dan die klacht: Vader, alles is volbracht.
In uw handen, God, leg ik mijn leven,
Mijn lijden, mijn dood, U in hand gegeven.
Wie gij leven schonk, is dood: zijn lichaam in uw schoot:
alle hoop vervlogen, niets dan onvermogen !
Moeder, leer ons het gebed, dat ook gij gebeden hebt:
In uw handen, God, leg ik mijn leven,
Mijn lijden, mijn dood, U in hand gegeven.