Reliëf van Noach

Relief van Noach in de Bijbelse Tuin

De afbeelding, een reliëf van Noach die zit in de ark en laat, na de grote zondvloed, een duif uitvliegen. Deze duif zal terugkeren met een olijftak in zijn snavel: een teken dat het land is drooggevallen, de rampspoed is voorbij. Achter de ark verschijnt de regenboog, het symbool, dat door God aan de hemel werd geplaatst ter bezegeling van een nieuw verbond tussen Hem en de mensen. Tijd voor een nieuwe toekomst. “Een nieuwe kans voor iedereen, je ziet een regenboog als de zon na een flinke regenbui zich toch al weer even laat zien. Het goede komt er weer aan.”

Gemaakt door Kees Bos

Zolang de aarde bestaat,
blijft er ​zaaitijd​ en oogsttijd,
koude en hitte,
dag en nacht, zomer en winter.
Nooit houdt dat op.’

Exodus 8, 22