Susanna

Susanna

Susanna

Het verhaal van Susanna speelt zich af in Babylon. En staat beschreven in Deuterocanonieke, of Apocriefe verlening van het Bijbelboek Daniël. Omdat Susanna niet in wil gaan op de avances van twee ‘wijze’ oude mannen, beschuldigen ze haar van overspel. Ten overstaan van het gerecht wordt ze zonder verhoor ter dood veroordeeld. De jonge Daniël staat op en zegt: ‘Bent u wel bij zinnen, zonen en dochters van Israël? Veroordeelt u een dochter zonder ondervraging en kennis van de feiten?’

Als Daniël de twee mannen ondervraagt zegt de een dat hij Susanna gezien heeft onder de mastiekboom en de ander zegt dat hij haar gezien heeft onder de eik. Daniël bewijst op deze manier de onschuld van Susanna en doet haar recht. Stilletjes is ze weg gelopen. Nu zit ze hier in de bescherming van deze tuin. Droogt haar voeten af en denkt aan vrouwen die door mannen worden onderdrukt en niet worden gehoord. Zal er ook voor hen een Daniël opstaan?

Audiotour Bijbelse Tuin Hoofddorp

Audiotour

Luister naar het verhaal van Susanna.

Overdenking

Susanna was een mooie, godvrezende vrouw, de dochter van Chelkia en getrouwd met Joakim (Joachim), een zeer rijk man. Op een warme dag baadde zij in een afgesloten tuin, in de veronderstelling dat niemand haar kon zien. Twee oude rechters[4] hadden met elkaar afgesproken haar te verleiden. Zij hadden zich in de tuin verscholen, ziek van verlangen naar de mooie Susanna. Nadat zij haar begluurd hadden, deden zij haar oneerbare voorstellen. Als Susanna zou weigeren, zouden zij haar aanklagen en veroordelen wegens overspel Susanna weigerde op de avances van de mannen in te gaan.

De volgende dag klaagden de oudsten Susanna inderdaad aan en zij werd ter dood veroordeeld. De profeet Daniël, was echter in het publiek aanwezig en riep luid dat hij zich distantieerde van het oordeel. Toen hem gevraagd werd zijn standpunt toe te lichten, ondervroeg hij de twee oudsten onafhankelijk van elkaar, waarbij hij vroeg onder welke boom het overspel plaatsvond. Ze gaven een verschillend antwoord, waaruit bleek dat Susanna onschuldig was.

In het verhaal lopen twee thema’s door elkaar heen. Het thema van de ‘vervolging van de rechtvaardige’ is een thema dat in de Bijbel vaker voorkomt. Verder wordt Daniël geïntroduceerd als bijzonder wijs man, die door zijn wijsheid een leven redt.