Verloren Zoon

Beeld van de verloren zoon in de Bijbelse Tuin in Hoofddorp

Een ouder omhelst zijn kind, een vader zijn zoon. Een beeld vol liefde en bescherming. De blik van de vader laat ontroering zien. Wie goed kijkt, mist echter tekenen van vreugde. De ouderlijke gelaatsuitdrukking lijkt gereserveerd.

Wereldberoemd is de ets van Rembrandt over de terugkeer van de Verloren zoon. De zoon knielt en vraagt zijn vader vergiffenis, de vader legt beide armen om de schouders van zijn kind ten teken dat hij hem weer opneemt in de familie. Het verschil met dit beeld is dat de vader bij Rembrandt zijn zoon met beide armen omhelst, deze vader is nog niet zover.

Eén arm hangt los langs zijn lichaam. De gelaatsuitdrukking van de vader verraadt conflicterende gevoelens. Hij accepteert, maar houdt ook afstand: ‘je hebt je slecht gedragen. Laat eerst maar eens zien, dat je beter kunt.’