Zonnewijzer van Achaz

Zonnewijzer in de Bijbelse Tuin in Hoofddorp

In de tuin staat een heel bijzondere zonnewijzer. Hij is in opdracht van pastoor Kees van Lent gemaakt door Hendrik Hollander. Dit n.a.v. het verhaal uit Jesaja 38, vers 1-8 en 2 Koningen 20.

De profeet Jesaja zei tegen Hizkia: ‘Dit zegt de Heer: Maak je laatste wilsbeschikking op, want je sterft. Je zult niet meer beter worden.’ Hizkia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer: ‘Heer, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.’ Daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de Heer zich opnieuw tot Jesaja: ‘Ga naar Hizkia toe en zeg tegen hem: “Dit zegt de Heer, de God van je voorvader David: Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik geef je nog vijftien jaar te leven, en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Ik zal deze stad beschermen.” Jesaja zei: ‘De Heer geeft u het volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen: ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.’ En de schaduw ging tien graden achteruit. 

Een heel bijzondere manier om via het zonlicht te kijken hoe laat het precies is, want de schaduwwerper geeft een lijn aan die – in de zomer, rondom het middaguur – achteruit gaat. En niet, zoals bij de meer gebruikelijke zonnewijzer, steeds vooruit. 

Als het koperen pennetje naar het zuiden wijst draait de schaduw meestal met de klok mee.
Alleen rond 21 juni gaat de schaduw een tijdje terug. Het is mogelijk dat Jesaja dit wist, maar dat koning Hizkia altijd zijn middagdutje deed als de zon hoog stond. Dit ‘wonder’ kunt alleen zien rond 21 juni.

Audiotour Bijbelse Tuin Hoofddorp

Audiotour

Luister hier naar het verhaal van de zonnewijzers.