Bewustwording en bezinning op Jodendom en Christendom

Leerhuis Kerk en Israël; Rembrandt en de Bijbel.


De werkgroep “Kerk en Israël” is eind 1982 door de classis Hoofddorp ingesteld en is haar 37ste seizoen ingegaan.

De doelstelling is “Het denken over de relatie tussen Kerk en Israël bevorderen en stimuleren. Interesse opwekken in de plaatselijke gemeenten”. Met andere woorden: bewustwording en bezinning teneinde inzicht in het Jodendom en het christendom te verdiepen.

Eén van de manieren waarop dit wordt gerealiseerd is het organiseren van een leerhuis.

Het programma voor het seizoen 2019-2020 is:Donderdag 17 oktober 2019: ds. Adri van der Wal; Rembrandtjaar: Rembrandt en de Bijbel.

  • Donderdag 21 november 2019: ds. Adri van der Wal; Rembrandt en de Bijbel.
  • Donderdag 16 januari 2020: Simon Schama; documentaires over het Jodendom
  • Donderdag 20 februari 2020: Prof. dr. J. Dubbink, De oudtestamentische Apocalyptiek
  • Donderdag 19 maart 2020: Dr. D. van Arkel, Het aangezicht van de ander/Ander. 
                                                                          

Een inleiding in het denken van Emanuel LevinasMarktpleinkerk, ontmoetingsruimte, 20:00 – 22:00 uur.

De kosten bedragen € 5,– per avond inclusief koffie of thee. Wilt u de eerste avond voor het hele seizoen inschrijven, dan kan dit ook. De kosten bedragen dan € 20,00 voor het seizoen. Marktpleinkerk ontmoetingsruimte, Marktplein 96 20:00 – 22:00 uur. kosten € 5 per avond.

Informatie

Inlichtingen: ds. A. van der Wal tel. 023-5630997