Unieke Zonnewijzer

Hoe laat is het? Wat vliegt de tijd? Konden we de tijd maar vasthouden of beter gezegd terugdraaien. In de Bijbelse tuin, met de unieke zonnewijzer van Achaz kan dat en wordt een zeer bijzonder verschijnsel, het terugdraaien van de klok, zichtbaar.

Op zaterdagmiddag 25 juni is iedereen welkom om te komen kijken en luisteren naar het verhaal achter het verhaal van de zonnewijzer van Achaz. En natuurlijk gaan we met elkaar ontdekken hoe deze bijzondere zonnewijzer die nergens in Nederland behalve dan op Kaageiland en in Hoofddorp te zien is, werkt.

De bijeenkomst begint om 14.00 uur (in de Boekwinkel)

Gastheer en gastvrouw: Kees van Lent, Ria Stolk.

Zin om te komen?

Geef je op via: 023-5617392 of mail naar: info@boekwinkelhetkruispunt.nl